วันที่ 26 ธันวาคม 2562 เวลา 15.00 น. นายวงศ์พิทวัส โชคชัยวิชิตกุล ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารและพัฒนาองค์กร องค์การสะพานปลา (อสป.) เข้าอวยพรและสวัสดีปีใหม่พร้อมมอบผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำแปรรูปขององค์การสะพานปลาและแฟลชไดร์ฟองค์การสะพานปลาเป็นของที่ระลึก แก่นางศศิธร กาหลง ผู้อำนวยการกองกลาง สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ขอบคุณที่ให้การสนับสนุนและให้ความอนุเคราะห์ติดต่อประสานงานเป็นอย่างดีเสมอมา ณ. สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขตพระนคร กรุงเทพฯ
1