วันที่ 26 ธันวาคม 2562 เวลา 11.00 น. นายคณพล การไว หัวหน้าแผนกประชาสัมพันธ์ เข้าอวยพรและสวัสดีปีใหม่พร้อมมอบผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำแปรรูปขององค์การสะพานปลาและแฟลชไดร์ฟองค์การสะพานปลาเป็นของที่ระลึก แก่ นาวาเอก ธเนศ ธีรชัยธัญญศักดิ์ ผู้บังคับการสถานีการบิน กองการบินทหารเรือ กองเรือยุทธการ ขอบคุณที่ให้การสนับสนุนในการเผยแพร่ข่าวประชาสัมพันธ์ขององค์การสะพานปลาเป็นอย่างดีเสมอมา พร้อมพูดคุยให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับกิจกรรมโครงการขององค์การสะพานปลาที่กำลังจะมีขึ้น อาทิ โครงการ CSR ช่วยเหลือชาวประมงไทย ณ.กองบัญชาการกองทัพเรือ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ
1

2

3

4

5