วันที่ 25 ธันวาคม 2562 เวลา 13.00 น. ดร.มณเฑียร อินทร์น้อย ผู้อำนวยการองค์การสะพานปลา พร้อมคณะผู้บริหารและพนักงานองค์การสะพานปลา (อสป.) เข้าพบนายประภัตร โพธสุธน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อมอบผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำแปรรูปขององค์การสะพานปลา สวัสดีปีใหม่ เนื่องในโอกาสส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ พ.ศ. 2563 ณ ห้องประชุมกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 1

2

3

4

5

6

7

8