วันที่ 23 ธันวาคม 2562 เวลา 13.00 น.  ดร.มณเฑียร อินทร์น้อย ผู้อำนวยการองค์การสะพานปลา (อสป.) ให้การต้อนรับ น.ส. วินีกาญน์ สุขสมาน ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายสินเชื่อภาครัฐและสถาบัน น.ส. ภณิตา จัตุชัย พนักงานสินเชื่อภาครัฐและสถาบัน 7 ธนาคารออมสิน สำนักงานใหญ่ และ นางสาวจารุภรณ์ ไตรระเบียบ ผู้ช่วยผู้จัดการธนาคารออมสินสาขาสาทร  เข้าเยี่ยมคารวะและมอบของขวัญสวัสดีปีใหม่ 2563 พร้อมพูดคุยเกี่ยวกับการออม การซื้อ และการลงทุนสลากออมสิน ณ ห้องประชุมองค์การสะพานปลา เขตสาทร กรุงเทพฯ

1

2

3

4

5