วันที่ 23 ธันวาคม 2562 เวลา 11.30 น.นางสาวณัฏฐนันท์ เดชพันธุ์โกศล หัวหน้าสำนักบริหาการตลาดและกิจกรรมสังคม เป็นผู้แทน ดร.มณเฑียร อินทร์น้อย ผู้อำนวยการองค์การสะพานปลา พร้อมพนักงานองค์การสะพานปลา (อสป.) เข้าอวยพรและสวัสดีปีใหม่พร้อมมอบกระเช้าผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำแปรรูปขององค์การสะพานปลาและแฟลชไดร์ฟองค์การสะพานปลาเป็นของที่ระลึก แก่ คุณกวินทรา บุญเทพ ฝ่ายบริหารการตลาด  สถานีโทรทัศน์จีเอ็มเอ็ม 25  ขอบคุณที่ให้การสนับสนุนในการเผยแพร่ข่าวประชาสัมพันธ์ขององค์การสะพานปลาเป็นอย่างดีเสมอมา พร้อมพูดคุยให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับกิจกรรมโครงการขององค์การสะพานปลาที่กำลังจะมีขึ้น อาทิ โครงการ CSR ช่วยเหลือชาวประมงไทย ณ.สถานีโทรทัศน์จีเอ็มเอ็ม 25


1

2

3

4