วันที่ 23 ธันวาคม 2562 เวลา 10.00 น. นางสาวณัฏฐนันท์ เดชพันธุ์โกศล หัวหน้าสำนักบริหารการตลาดและกิจกรรมสังคม เป็นผู้แทน ดร.มณเฑียร อินทร์น้อย ผู้อำนวยการองค์การสะพานปลา พร้อมพนักงานองค์การสะพานปลา (อสป.) เข้าอวยพรและสวัสดีปีใหม่พร้อมมอบกระเช้าผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำแปรรูปขององค์การสะพานปลาและแฟลชไดร์ฟองค์การสะพานปลาเป็นของที่ระลึก แก่ คุณบัญชา แข็งขัน บรรณาธิการบริหาร สถานีโทรทัศน์ช่องวัน 31 ขอบคุณที่ให้การสนับสนุนในการเผยแพร่ข่าวประชาสัมพันธ์ขององค์การสะพานปลาเป็นอย่างดีเสมอมา ก่อนเยี่ยมชมห้องส่งสถานีโทรทัศน์ช่องวัน 31 ช่วงรายการข่าวเที่ยงช่องวัน ซึ่งดำเนินรายการโดย คุณจั๊ด ธีมะ กาญจนไพริน พร้อมพูดคุยให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับกิจกรรมโครงการขององค์การสะพานปลาที่กำลังจะมีขึ้น อาทิ โครงการ CSR ช่วยเหลือชาวประมงไทย ณ. สถานีโทรทัศน์ช่องวัน 31 เขตวัฒนา กรุงเทพฯ

1

2

3

4

5