วันที่ 19 ธันวาคม 2562 เวลา 09.30 น. นางสาวณัฏฐนันท์ เดชพันธุ์โกศล หัวหน้าสำนักบริหาการตลาดและกิจกรรมสังคม เป็นผู้แทน ดร.มณเฑียร อินทร์น้อย ผู้อำนวยการองค์การสะพานปลา พร้อมพนักงานองค์การสะพานปลา (อสป.) เข้าอวยพรและสวัสดีปีใหม่พร้อมมอบกระเช้าผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำแปรรูปขององค์การสะพานปลาและแฟลชไดร์ฟองค์การสะพานปลาเป็นของที่ระลึก แก่ คุณธีระ ธัญญอนันต์ผล บรรณาธิการฝ่ายบริหาร สถานีวิทยุโทรทัศน์ช่อง 8 HD  ผู้ดำเนินรายการคุยข่าวเช้าช่อง 8   ขอบคุณที่ให้การสนับสนุนในการเผยแพร่ข่าวประชาสัมพันธ์ขององค์การสะพานปลาเป็นอย่างดีเสมอมา พร้อมพูดคุยให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับกิจกรรมโครงการขององค์การสะพานปลาที่กำลังจะมีขึ้น อาทิ โครงการ CSR ช่วยเหลือชาวประมงไทย ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์ช่อง 8 ลาดพร้าว กรุงเทพฯ

1

2

3

4

5