องค์การสะพานปลา ร่วมเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จในการเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนคร โดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค  

วันที่ 12  ธันวาคม  2562  ดร.มณเฑียร อินทร์น้อย ผู้อำนวยการองค์การสะพานปลา ร่วมเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทเนื่องในโอกาสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนคร โดยขบวนพระยุหยาตราทางชลมารค พร้อมด้วยผู้บริหาร  หัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ และองค์กรมหาชน ในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12