วันที่ 11 ธันวาคม  2562  ดร.มณเฑียร อินทร์น้อย ผู้อำนวยการองค์การสะพานปลา เป็นประธานในพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติ แด่  คุณปฏิกร พิทักษ์ฉนวน  กรรมการผู้จัดการ บริษัท เปรม กรุ๊ป เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ในฐานะผู้ให้การสนับสนุนการจัดทำห้องประชุมพร้อมติดตั้งจอแสดงผลการดำเนินงานของสะพานปลาและท่าเทียบเรือประมงในสังกัดองค์การสะพานปลา ในการนี้ ผู้อำนวยการองค์การสะพานปลา กล่าวแสดงความขอบคุณ พร้อมแสดงความคิดเห็นถึงแนวทางการแก้ไขปัญหาและอุปสรรคในการใช้งานระบบดังกล่าว  ณ  ห้องประชุมสำนักงานองค์การสะพานปลา เขตสาทร กรุงเทพฯ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14