วันที่ 9 ธันวาคม 2562  เวลา 10.30 ดร.มณเฑียร อินทร์น้อย ผู้อำนวยการองค์การสะพานปลา พร้อมพนักงานองค์การสะพานปลา (อสป.) เข้าอวยพรและสวัสดีปีใหม่พร้อมมอบกระเช้าผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำแปรรูปขององค์การสะพานปลาและแฟลชไดร์ฟองค์การสะพานปลาเป็นของที่ระลึก  แก่  คุณดำฤทธิ์  วิริยะกุล หัวหน้าบรรณาธิการข่าวภูมิภาค สำนักพิมพ์ หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ ขอบคุณที่ให้การสนับสนุนในการเผยแพร่ข่าวประชาสัมพันธ์ขององค์การสะพานปลาเป็นอย่างดีเสมอมา พร้อมพูดคุยให้ สัมภาษณ์เกี่ยวกับกิจกรรมโครงการขององค์การสะพานปลาที่กำลังจะมีขึ้น อาทิ โครงการ CSR ช่วยเหลือชาวประมงไทย  ณ สำนักพิมพ์ หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ  ถนนวิภาวดี  กรุงเทพฯ

1

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12