วันที่ 9 ธันวาคม 2562   เวลา 10.00 ดร.มณเฑียร อินทร์น้อย ผู้อำนวยการองค์การสะพานปลา พร้อมพนักงานองค์การสะพานปลา (อสป.) เข้าอวยพรและสวัสดีปีใหม่พร้อมมอบกระเช้าผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำแปรรูปขององค์การสะพานปลาและแฟลชไดร์ฟองค์การสะพานปลาเป็นของที่ระลึก  แก่ คุณแววยุลี  ลุ่มร้อย บรรณาธิการข่าวเศรษฐกิจ  สถานีโทรทัศน์ช่องไทยรัฐทีวี 32 HD ขอบคุณที่ให้การสนับสนุนในการเผยแพร่ข่าวประชาสัมพันธ์ขององค์การสะพานปลาเป็นอย่างดีเสมอมา พร้อมพูดคุยให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับกิจกรรมโครงการขององค์การสะพานปลาที่กำลังจะมีขึ้น อาทิ โครงการ CSR ช่วยเหลือชาวประมงไทย  ณ สถานีโทรทัศน์ช่องไทยรัฐทีวี 32 HD  ถนนวิภาวดี  กรุงเทพฯ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11