วันที่ 2 ธันวาคม 2562 ดร.มณเฑียร อินทร์น้อย ผู้อำนวยการองค์การสะพานปลา พร้อมพนักงานองค์การสะพานปลา (อสป.) เข้าอวยพรและสวัสดีปีใหม่พร้อมมอบกระเช้าผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำแปรรูปขององค์การสะพานปลาและแฟลชไดร์ฟองค์การสะพานปลาเป็นของที่ระลึก แก่คุณฉัตรชัย ตะวันธรงค์ กรรมการผู้จัดการ คุณอรพิน งามวงษ์วาน ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายวางแผนสื่อประชาสัมพันธ์ คุณสาวิตรี พิมพิสุทธิ์ ผู้อำนวยการฝ่ายวางแผนสื่อประชาสัมพันธ์ และคุณกนกพรรณ ชัยชาติ ผู้จัดการฝ่ายวางแผนสื่อ บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) เพื่อขอบคุณที่ให้การสนับสนุนในการเผยแพร่ข่าวประชาสัมพันธ์ขององค์การสะพานปลาเป็นอย่างดีเสมอมา พร้อมพูดคุยให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับกิจกรรมโครงการขององค์การสะพานปลาที่กำลังจะมีขึ้น อาทิ โครงการ CSR ช่วยเหลือชาวประมงไทย ณ บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป จำกัด(มหาชน)

1

2

3

4

5

6

7

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28