วันที่ 2 ธันวาคม 2562 ดร.มณเฑียร อินทร์น้อย ผู้อำนวยการองค์การสะพานปลา พร้อมพนักงานองค์การสะพานปลา (อสป.) เข้าอวยพรและสวัสดีปีใหม่พร้อมมอบกระเช้าผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำแปรรูปขององค์การสะพานปลาและแฟลชไดร์ฟองค์การสะพานปลาเป็นของที่ระลึก แก่คุณเสถียร วิริยะพรรณพงศา บรรณาธิการบริหาร ณัฐกร เมฆะทิพย์พันธุ์ หัวหน้าแผนกขายโฆษณา สถานีโทรทัศน์ช่อง PPTV 36 HD เพื่อขอบคุณที่ให้การสนับสนุนในการเผยแพร่ข่าวประชาสัมพันธ์ขององค์การสะพานปลาเป็นอย่างดีเสมอมา พร้อมพูดคุยให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับกิจกรรมโครงการขององค์การสะพานปลาที่กำลังจะมีขึ้น อาทิ โครงการ CSR ช่วยเหลือชาวประมงไทย ณ สถานีโทรทัศน์ช่อง PPTV 36 HD

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12