วันที่ 28 พฤศจิกายน 2562  ดร.มณเฑียร อินทร์น้อย ผู้อำนวยการองค์การสะพานปลา และ พ.จ.ต. เทวัญ ธนมาลารัตน์ รองผู้อำนวยการองค์การสะพานปลา ด้านบริหาร พร้อมคณะทำงานลงพื้นที่ตรวจโรงประมูลซื้อ-ขายสัตว์น้ำบริเวณท่าเทียบเรือประมงระนอง   ตลาดสินค้าสัตว์น้ำคุณภาพสูงเพื่อการส่งออก   ระบบน้ำสะอาดและระบบบำบัดน้ำเสีย   บ้านพักพนักงาน โดยมี นายจิระพงศ์   ยังเจริญพร (เจ้าหน้าที่ธุรการ 2  งานสุขอนามัย )  นางฤทัยชนก   โยธวาทินสกุล (เจ้าหน้าที่ธุรการ 5 )  นำคณะลงพื้นที่สำรวจและเก็บข้อมูล  ในการนี้ ดร.มณเฑียร อินทร์น้อย ผู้อำนวยการองค์การสะพานปลา และ พ.จ.ต. เทวัญ ธนมาลารัตน์ รองผู้อำนวยการองค์การสะพานปลา ด้านบริหาร ได้รับทราบการก่อสร้างยังไม่เรียบร้อยพบว่าสภาพงานไม่เป็นไปตามที่เขียนรายงานไว้  จึงได้มอบหมายให้นายธีระสิทธิ์ จิตวิบูลย์ เจ้าหน้าที่ธุรการ 6 ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าสำนักงานท่าเทียบเรือประมงระนอง ฝ่ายที่รับผิดชอบหาแนวทางการแก้ไขปัญหาร่วมกัน  ณ. สำนักงานท่าเทียบเรือประมงระนอง


1

2

3


4

6


7

8

9


10

11

12

14

15

17

18

19

20

22

23

25

26

28

29


30

31

32

33

34

35


36

37

38


39

40

41


42

43

44


45

46

47


48

49