วันที่ 28 พฤศจิกายน 2562 ดร.มณเฑียร อินทร์น้อย ผู้อำนวยการองค์การสะพานปลา   พ.จ.ต. เทวัญ ธนมาลารัตน์ รองผู้อำนวยการองค์การสะพานปลา ด้านบริหาร  พร้อมคณะทำงานลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสำนักงานท่าเทียบเรือประมงระนอง  โดยมี นายธีระสิทธิ์   จิตวิบูลย์ เจ้าหน้าที่ธุรการ 6 ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าสำนักงานท่าเทียบเรือประมงระนองให้การบรรยายสรุปภาพรวมการดำเนินงานท่าเทียบเรือประมงระนอง  และหารือร่วมกันเพื่อเตรียมการพัฒนาพื้นที่ให้เป็นแหล่งเศรษฐกิจของจังหวัดระนอง  ณ. สำนักงานท่าเทียบเรือประมงระนอง1

2

31

5

4

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

26

27

28

29

30

31

32