วันที่ 26 พฤศจิกายน 2562 ดร.มณเฑียร อินทร์น้อย ผู้อำนวยการองค์การสะพานปลา เป็นประธานการประชุมผู้บริหาร อสป.ครั้งที่ 1/2562 พร้อมด้วย พ.จ.ต.เทวัญ ธนมาลารัตน์  รองผอ.ด้านบริหาร นายศุภชัย ดาวัลย์ รองผอ.ด้านพัฒนากิจการประมง , นายอมรศักดิ์ พันธุรักษ์ รองผอ. ด้านสะพานปลาและท่าเรือประมง  เพื่อเร่งรัดติดตามผลการดำเนินการ ตามปฏิบัติการประจำปี 2563  โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เรื่อง การประชุมชี้แจงร่างบันทึกข้อตกลงการประเมินผลการดำเนินงาน อสป. ประจำปีบัญชี 2563 รวมถึงติดตามงานสำคัญที่ได้มอบหมายไว้  อาทิ การดำเนินการตามนโยบาย ,  ผลการดำเนินงานของรัฐวิสาหกิจ , Core Business Enablers, ระบบติดตามงาน JMS /ใบเหลืองและใบแดง ซึ่งได้มอบหมายให้ ผอ.ฝ่ายที่รับผิดชอบ นำผลการดำเนินการมารายงานในที่ประชุมผู้บริหารคราวหน้า  ณ ห้องประชุมสำนักงานองค์การสะพานปลา เขตสาทร กรุงเทพฯ   

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43