วันที่ 25 พฤศจิกายน 2562 ดร.มณเฑียร อินทร์น้อย ผู้อำนวยการองค์การสะพานปลา พร้อมด้วยผู้บริหารและพนักงานองค์การสะพานปลา (อสป.) ให้การต้อนรับนายอคิโตะ ซาโต รองเลขาธิการศูนย์พัฒนาการประมงแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (SEAFDEC) และนายฮาชิโมโต โอซามุ ประธานสมาคมนวัตกรรมเทคโนโลยีทางด้านท่าเทียบเรือประมงและแหล่งทำการประมงแห่งประเทศญี่ปุ่น พร้อมด้วยคณะผู้เชี่ยวชาญจากประเทศญี่ปุ่น เข้าเยี่ยมชมการวางแผนการจัดการท่าเทียบเรือประมง และสะพานปลากรุงเทพ  พร้อมหารือในประเด็นต่างๆ  เพื่อสังเกตการณ์สภาวะปัจจุบันและความต้องการในการพัฒนาของสะพานปลาและท่าเทียบเรือประมงในอนาคต ได้แก่ สะพานปลากรุงเทพฯ สะพานปลาสมุทรสาคร และท่าเทียบเรือประมงภูเก็ต รวมทั้งกลุ่มผู้ประกอบอาชีพประมงในประเทศไทย และศึกษาความร่วมมือทางด้านเทคนิคในอนาคตทางด้านสาขาที่เกี่ยวข้องดังกล่าว ณ ห้องประชุมสำนักงานองค์การสะพานปลา เขตสาทร กรุงเทพฯ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15