วันที่ 19 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.00 น. ดร.มณเฑียร อินทร์น้อย ผู้อำนวยการองค์การสะพานปลา (อสป.) และคณะ ลงพื้นที่่จังหวัดภูเก็ต เพื่อเข้าพบ พลเรือโท เชิงชาย ชมเชิงแพทย์ ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 3 ในข้อหารือราชการหลายประเด็น ซึ่งทัพเรือภาคที่ 3  มีพื้นที่รับผิดชอบบริเวณชายฝั่งจังหวัดระนอง จังหวัดพังงา จังหวัดภูเก็ต จังหวัดกระบี่ จังหวัดตรัง และจังหวัดสตูล รวม 6 จังหวัด กองทัพเรือยังมีอีกหนึ่งภารกิจที่ร่วมกับหน่วยงานอื่นคือ ศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้าออก (PIPO) โดยมีการบูรณาการร่วมกัน 3 หน่วยงาน กองทัพเรือ กรมเจ้าท่า และกรมประมง  และหารือในประเด็นของ IUU Fishing เรือประมงผิดกฎหมายตาม พรก. การประมง พบว่ามีเรือประมงที่ถูกตรึงพังงาอยู่ในพื้นที่ท่าเทียบเรือประมงภูเก็ต  จากนั้น องค์การสะพานปลา ได้ร่วมการสำรวจพื้นที่ทั้งหมดของทร.ภูเก็ต โดยพาหนะฮิลิคอปเตอร์ กองทัพเรือ เพื่อสำรวจพื้นท่าเทียบเรือภูเก็ตของ อสป. ที่ป่าโกงกาง แนวสันดอน แนวร่องน้ำ และท่าเทียบเรือประมงอื่น ๆ บริเวณเกาะภูเก็ตและใกล้เคียงท่าเทียบเรือประมงภูเก็ต กิจการที่มีลักษณะใกล้เคียงองค์การสะพานปลา

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21