วันที่ 18 พฤศจิกายน 2562 ดร.มณเฑียร อินทร์น้อย ผู้อำนวยการองค์การสะพานปลา    พร้อมผู้บริหาร  และพนักงานองค์การสะพานปลา (อสป.) เข้าร่วมแสดงความยินดี กับ นายนิวัติไชย เกษมมงคล รองเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) เนื่องในโอกาสวันสถาปนา ป.ป.ช. ครบรอบ 20 ปี  ในการนี้ อสป.ร่วมบริจาคเงินเพื่อสมทบทุนกิจกรรมการกุศลแก่ ศิริราชมูลนิธิ เพื่อ “สร้างอาคารนวมินทรบพิตร 84 พรรษา” ณ สำนักงาน ป.ป.ช. สนามบินน้ำ จ.นนทบุรี

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19