วันที่ 28  ตุลาคม  2562  ดร.มณเฑียร อินทร์น้อย ผู้อำนวยการองค์การสะพานปลา (อสป.) ให้เกียรติเป็นประธาน เปิดโครงการฝึกอบรมพนักงาน หลักสูตร “ระบบติดตามอิเล็กทรอนิกส์  Job Monitoring System (JMS)  ความร่วมมือโครงการพี่เลี้ยงระหว่างธนาคารอาคารสงเคราะห์และองค์การสะพานปลา” โดยมี นายสหรัฐ ไชยเผือก หัวหน้าสำนักงานเทคโนโลยีสารสนเทศ และพนักงาน อสป.เข้าร่วมการฝึกอบรมดังกล่าว ในการนี้ นายปราชญ์ ก้อนเพชร เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 7 รักษาการแทนหัวหน้าศูนย์ปฎิบัติการตรวจสอบย้อนกลับสัตว์น้ำ เป็นผู้ให้การบรรยายเรื่อง การใช้ระบบติดตามอิเล็กทรอนิกส์ Job Monitoring System (JMS)หลังจากนั้นร่วมแสดงความคิดเห็นแนวทางการแก้ไขปัญหาและอุปสรรคในการใช้งานระบบ  ณ ห้องประชุมสหภาพท่าเทียบเรือสะพานปลา  องค์การสะพานปลา  สาทร  กรุงเทพมหานคร

1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14


15


17


18