วันที่ 16–17 สิงหาคม 2562 ดร.มณเฑียร อินทร์น้อย  ผู้อำนวยการองค์การสะพานปลา  (อสป.) และคณะผู้บริหาร ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของท่าเทียบเรือประมงปัตตานีวันที่ 16–17 สิงหาคม 2562 ดร.มณเฑียร อินทร์น้อย  ผู้อำนวยการองค์การสะพานปลา  (อสป.) และคณะผู้บริหาร ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของท่าเทียบเรือประมงปัตตานีและท่าเทียบเรือประมงสงขลา พร้อมมอบนโยบายในการปฏิบัติงาน  เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่พนักงาน โดยมี นายวีระ ศรีชัย หัวหน้าสำนักงานท่าเทียบเรือประมงปัตตานี นายคำรน สุวรรณะ หัวหน้าสำนักงานท่าเทียบเรือประมงสงขลา และพนักงาน อสป. ให้การต้อนรับ
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25