วันที่ 25 มีนาคม 2563 นายอมรศักดิ์ พันธุรักษ์ รองผู้อำนวยการองค์การสะพานปลา ด้านสะพานปลาและท่าเทียบเรือประมง ได้เชิญผู้ประกอบการแพปลาที่ค้าขายภายในสะพานปลากรุงเทพ เข้าร่วมประชุมเพื่อขอความร่วมมือให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันความเสี่ยงจากโรคติดเชื้อไวรัส โควิด 19 โดยบริเวณตลาดซื้อขายสัตว์น้ำให้พ่อค้าแม่ค้าใส่หน้ากากอนามัยและให้ปฏิบัติตามคำแนะนำอย่างเคร่งครัด สำหรับตลาดซื้อขายสัตว์น้ำให้มีเจลล้างมือ และทำความสะอาดสถานที่ อุปกรณ์ เครื่องใช้ ด้วยน้ำยาทำความสะอาดหรือเช็ดด้วยแอลกอฮอล์ 70 % วันละ 1-2 ครั้ง อย่างสม่ำเสมอ รวมทั้งเตรียมจุดคัดกรองเข้าออกและมีที่ล้างมือหรือแอลกอฮอล์ล้างมือสำหรับลูกค้า โดย นายอนันต์ ฤทธิรุตม์ หัวหน้าสำนักงานสะพานปลากรุงเทพ (ระดับ ๘) ได้ปรึกษาหารือและร่วมรับฟังความคิดเห็นผู้ประกอบการแพปลาถึงแผนการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันความเสี่ยงจากโรคติดเชื้อไวรัส โควิด 19 อีกทั้งยังแจ้งถึงการมีเจ้าหน้าที่เข้าไปดำเนินการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อบริเวณแพปลาอย่างสม่ำเสมอ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ประกอบการและประชาชนที่มาใช้บริการ ณ ห้องประชุมสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจองค์การสะพานปลา สาทร กรุงเทพฯ

25 (1)

25 (2)

25 (3)

25 (4)

25 (5)

25 (6)

25 (7)

25 (8)

25 (9)

25 (10)

25 (11)

25 (12)

25 (13)

25 (14)

25 (15)

25 (16)

25 (17)

25 (18)

25 (19)

25 (20)