วันที่ 24 มิถุนายน 2562 นายอัศวิทย์ อินทร์น้อย ผู้อำนวยการองค์การสะพานปลา (อสป.) และรองผู้อำนวยการ อสป. ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้า ท่าเทียบเรือประมงอ่างศิลา เพื่อเร่งการวันที่ 24 มิถุนายน 2562 นายอัศวิทย์ อินทร์น้อย ผู้อำนวยการองค์การสะพานปลา (อสป.) และรองผู้อำนวยการ อสป. ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้า ท่าเทียบเรือประมงอ่างศิลา เพื่อเร่งการก่อสร้างปรับปรุงท่าเทียบเรือและตลาดประมงอ่างศิลาให้แล้วเสร็จพร้อมเปิดใช้งานโดยเร็วที่สุด

1

2

3

4

5

6

7

8

9