วันที่  13  มิถุนายน  2562  นายคณพล การไว หัวหน้าแผนกประชาสัมพันธ์ องค์การสะพานปลา (อสป.)  เป็นผู้แทน อสป. เข้าร่วมแสดงความยินดี กับนายทองเปลว กองจันทร์ อธิบดีกรมชลประทาน เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากรมชลประทาน ครบรอบ 117 ปีวันที่  13  มิถุนายน  2562  นายคณพล การไว หัวหน้าแผนกประชาสัมพันธ์ องค์การสะพานปลา (อสป.)  เป็นผู้แทน อสป. เข้าร่วมแสดงความยินดี กับนายทองเปลว กองจันทร์ อธิบดีกรมชลประทาน เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากรมชลประทาน ครบรอบ 117 ปี  ในการนี้ ร่วมบริจาคเงินเพื่อสมทบทุนซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ให้กับ “ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน” ณ กรมชลประทาน สามเสน กรุงเทพฯ

1

2

3

4

5