วันที่ 18 มิถุนายน 2562 นายอัศวิทย์ อินทร์น้อย พร้อมคณะผู้บริหารและพนักงานองค์การสะพานปลา (อสป.) สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ประจำ อสป. เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่ง ผอ. อสป. คนที่ 17 ทั้งนี้ ได้กำหนดการประชุมพนักงาน เพื่อมอบนโยบายในการขับเคลื่อนของ อสป.ในวันที่ 25 มิถุนายน 2562

1

2

3

4

5

6

7

8