วันที่ 14 พฤษภาคม 2562 นายสุคนธ์ สุวรรณศักดิ์สินวันที่ 14 พฤษภาคม 2562 นายสุคนธ์ สุวรรณศักดิ์สินนายอำเภอเมืองชลบุรี ได้ให้เกียรติิเป็นประธานเปิดการประชุมโครงการก่อสร้างปรับปรุงท่าเทียบเรือและตลาดประมงอ่างศิลาในการนี้ นายอุกฤษฏ์  มนูจันทรัถ กรรมการองค์การสะพานปลา และนายอมรศักดิ์  พันธุรักษ์  รองผู้อำนวยการองค์การสะพานปลา ด้านพัฒนากิจการประมง ได้เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ พร้อมหารือ ชี้แจงสร้างความเข้าใจกับชาวประมงเกี่ยวกับรูปแบบโครงการก่อสร้างปรับปรุงท่าเทียบเรือและตลาดประมงอ่างศิลาที่กำลังจะเกิดขึ้น

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12