วันที่ 22 มีนาคม 2562 นายชัยยุทธ ถมกระจ่าง ผู้อำนวยการฝ่ายสะพานปลาและท่าเทียบเรือประมง 1 นายคำรน  สุวรรณะ หัวหน้าสำนักงานท่าเทียบเรือประมงสงขลา นายปิยะโชค สินอนันต์ (นักวิชาการประมงชำนาญการพิเศษ)หัวหน้ากลุ่มตรวจสอบสัตว์น้ำหน้าท่าเทียบเรือ นายปราชญ์ ก้อนเพชร เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 7 สำนักงานเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมกับเจ้าหน้าที่จากศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า - ออกเรือประมง เขต 2 (สงขลา) เจ้าหน้าที่สำนักงาน      ท่าเทียบเรือประมงสงขลา นางสาวระวีวรรณ อาจฉกรรจ์ พนักงาน Out Source  ร่วมประชุมหารือการใช้งานเครื่องชั่งอัตโนมัติในระบบตรวจสอบย้อนกลับ (เรือธงไทย) ระยะที่ 2 ณ สำนักงานท่าเทียบเรือประมงสงขลา ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 19 ที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่ได้ชั่งน้ำหนักหมึกจากเรืออวนครอบหมึก ชื่อ“พรสรายุทธ” ซึ่งผลการชั่งเป็นที่ยอมรับทั้งเจ้าของเรือประมงและผู้ประกอบกิจการแพปลา หลังจากการชั่งแล้วเสร็จจึงอนุมัติน้ำหนักเข้าสู่ระบบ Thai Flagged Catch Certification (TFCC) และเบื้องต้นเจ้าหน้าที่ได้อธิบายวิธีการใช้งานเครื่องชั่งอัตโนมัติแก่ผู้ประกอบกิจการแพปลา และได้ลงโปรแกรมเครื่องชั่งน้ำหนักอัตโนมัติ (FMO Smart Weight System for Fisheries) ไว้ในโทรศัพท์ของผู้ประกอบกิจการแพปลา เพื่อใช้ในการชั่งน้ำหนักต่อไป

1

2

3

4

5

6