วันที่ 14 กพ. 2562 องค์การสะพานปลาโดยสำนักงานส่งเสริมการประมง ร่วมกับ ท่าเทียบเรือประมงชุมพร เข้าร่วมพิธีประกาศใช้มาตรการบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น้ำในฤดูปลาที่มีใช่ วางไข่ และเลี้ยงตัวในวัยอ่อนทะเลอ่าวไทย ประจำปี2562 ซึ่ง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมประมง องค์การสะพานปลา และหน่วยงานที่เกียวข้อง  ร่วมจัดงาน โดยมีนายนิวัติ สุธีมีชัยกุล ผู้ช่วยรัฐมนตรี เป็นประธานในพีธี ในกาลนี้ ผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมและโครงการพิเศษเป็นผู้แทนองค์การสะพานปลา ร่วมมอบทุนการศึกษาขององค์การสะพานปลา จำนวน 30 ทุนแก่นักเรียนที่ยากจนในชุมชน ณ ท่าเทียบเรือประมงชุมพร ต.ปากน้ำ อ.เมือง จ.ชุมพร

ปิดอ่าว

ปิดอ่าว

ปิดอ่าว

ปิดอ่าว

ปิดอ่าว

ปิดอ่าว

ปิดอ่าว

ปิดอ่าว

ปิดอ่าว

ปิดอ่าว

ปิดอ่าว

ปิดอ่าว

ปิดอ่าว

ปิดอ่าว

ปิดอ่าว

ปิดอ่าว

ปิดอ่าว