วันที่ 9 มกราคม 2562 เวลา 10.00 น. ผศ.มานพ กาญจนบุรางกูร ผอ.องค์การสะพานปลา พร้อมด้วยนายอมรศักดิ์ พันธุรักษ์ รองผอ.ด้านพัฒนากิจการประมง เข้าร่วมแถลงข่าว หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย กับ บทบาทหน้าที่สินค้าเกษตรและสินค้าประมงปี 2019  โดยมี ดร.พจน์ อร่ามวัฒนานนท์ รองประธานกรรมการสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยและประธานคณะกรรมการ สายงานธุรกิจเกษตรและอาหาร  ดร.ผณิศวร ชำนาญเวช นายกกิตติคุณสมาคมอาหารแช่เยือกแข็งไทย และประธานคณะกรรมการธุรกิจประมงและอุตสาหกรรมต่อเนื่อง ดร.ชนินทร์  ชลิศราพงศ์ นายกสมาคมอุตสาหกรรมทูน่าไทย คุณวิศิษฐ์ ลิ้มลือชา นายกสมาคมผู้ผลิตาหารสำเร็จรูป เป็นผู้แถลงข่าวดังกล่าว  ณ ห้องไบค์ ชั้น 5 โรงแรมเรเนซองส์ ราชประสงค์ กรุงเทพ   ทั้งนี้ ดร.พจน์ ได้กล่าวขอบคุณถึงความพยายามของรัฐบาลไทยในการสร้างความเชื่อมั่นในสินค้าสัตว์น้ำของไทย จนคณะกรรมการสหภาพยุโรป ประกาศยกเลิกใบเหลืองให้แก่ประเทศไทย เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2562 ซึ่งจะส่งผลดีต่ออุตสาหกรรมแปรรู และส่งออกสินค้าสัตว์น้ำรวมถึงสินค้าเกษตรในภาพรวม 

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1