header

ประกาศองค์การสะพานปลา เรื่อง จ้างสำรวจออกแบบฯ  (26 ธ.ค. 2561)

>>ดาวน์โหลดเอกสาร<<

_________________________________________________

ขอบเขตงานฯ (TOR) เรื่อง จ้างสำรวจออกแบบฯ  (26 ธ.ค. 2561)

>>ดาวน์โหลดเอกสาร<<
_________________________________________________

 

ประกาศองค์การสะพานปลา เรื่อง ยกเลิกประกาศจ้างสำรวจออกแบบฯ  (23 ม.ค. 2562)

>>ดาวน์โหลดเอกสาร<<
_________________________________________________