วันที่ 4 มกราคม  2562  เวลา 19.00 น. ผศ. มานพ  กาญจนบุรางกูร  ผู้อำนวยการองค์การสะพานปลา  พร้อมด้วย พ.จ.ต.เทวัญ ธนมาลารัตน์ รองผู้อำนวยการ ด้านบริหาร นายศุภชัย ดาวัลย์ รองผู้อำนวยการ ด้านสะพานปลาและท่าเรือประมง  นายอมรศักดิ์ พันธุรักษ์  รองผู้อำนวยการ ด้านพัฒนากิจการประมง  ร่วมเปิดงานเลี้ยงสังสรรค์ “ขอบคุณสวัสดีปีใหม่ 2562” ซึ่งมีพนักงานองค์การสะพานปลาเข้าร่วมงานดังกล่าวฯ อย่างพร้อมเพียง ณ โรงอาหารสำนักงานองค์การสะพานปลา

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69