วันที่ 17 ก.ค. 61 ผอ.องค์การสะพานปลา (ผศ.มานพ  กาญจนบุรางกูร) เข้าร่วมประชุมกับคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ โครงการติดตั้งระบบเครื่องชั่งอัตโนมัติในระบบตรวจสอบย้อนกลับสินค้าสัตว์น้ำ ( เรือธงไทย ) ระยะที่ 2  ณ ห้องประชุมองค์การสะพานปลา  โดยได้รับทราบความคืบหน้า ปัญหา และอุปสรรค ในการติดตั้งอุปกรณ์ระบบที่มีช่วงเวลาดำเนินการตรงกับการปรับปรุงโรงคลุมเล็กของท่าเทียบเรือประมงภูเก็ต ซึ่งจำเป้นจะต้องมีการปรับปรุง วิธีการดำเนินงานและการส่งมอบงานใหม่ให้สอดคล้องกับแผนงานของ ทร.ภูเก็ต ส่วนการดำเนินงานติดตั้งระบบ ณ ท่าเทียบเรือเป้าหมายอื่นยังคงเป็นไปตามกรอบแผนงานและระยะเวลาที่กำหนดไว้

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

JSN Epic template designed by JoomlaShine.com