วันที่ 5 กรกฏาคม 2561 ที่สำนักงานเทศบาลตำบลปากน้ำปราณบุรี  ผศ.มานพ กาญจนบุรางกูร ผู้อำนวยการองค์การสะพานปลา และคณะได้เข้าร่วมประชุมโครงการประชุมท้องถิ่น เพื่อรับฟังและทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี เทศบาลตำบลปากน้ำปราณบุรี  โดยนำเสนอโครงการพัฒนาท่าเทียบเรือประมงปราณบุรีขององค์การสะพานปลา ซึ่งเป็นท่าเทียบเรือประมงที่สร้างขึ้นเมื่อปี 2507 ในสมัยนายจรูญ ผาสุกวนิช อดีตผู้อำนวยการองค์การสะพานปลาคนแรก  ที่ประชุมซึ่งประกอบด้วยประชาชนในพื้นที่ตำบลปากน้ำปราณบุรี ส่วนใหญ่ได้แสดงความคิดเห็นให้การสนับสนุนในการปรับปรุงพัฒนาท่าเทียบเรือประมงปราณบุรี เนื่องจากเป็นท่าเทียบเรือเก่าแก่ที่เสมือนเป็นสัญญาลักษณ์แห่งหนึ่งของตำบลปากน้ำปราณ และบางส่วนเสนอแนะให้ย้ายที่ตั้งท่าเทียบเรือไปยังสถานที่ใหม่ในบริเวณคลองปราณบุรี  อย่างไรก็ตามการประชุมรับฟังความเห็นประชาชนจะดำเนินการต่อเนื่อง  อีก 3 ครั้งก่อนที่จะสรุปผลการประชุม

1

2

3

4

5

6

JSN Epic template designed by JoomlaShine.com