วันที่ 25  มิถุนายน 2561  เวลา 13.30 น. องค์การสะพานปลาประชุมอนุกรรมการด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมขององค์การสะพานปลา ณ ห้องประชุมองค์การสะพานปลา   โดยมี พลเรือเอก เริงฤทธิ์ บุญส่งประเสริฐ เป็นประธานฯ ที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณาทบทวนแผนปฏิบัติการด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมขององค์การสะพานปลา ปี พ.ศ. 2561  และการทบทวนแผนแม่บทฯ ปี พ.ศ. 2561-2564 รวมทั้งรับทราบรายงานผลการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ประจำปี พ.ศ. 2561 ไตรมาสที่ 3 (1 เมษายน 2561 – 30 มิถุนายน 2561)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

JSN Epic template designed by JoomlaShine.com