วันที่ 11 มิถุนายน 2561 ที่ห้องประชุมสำนักงานประมงจังหวัดย่างกุ้ง   ประเทศเมียนมาร์ ได้มีการจัดประชุมแนะนำโครงการ e ACDS ที่อสป.ลงนามบันทึกความร่วมมือกับ SEAFDEC  โดยมี ผศ.มานพ กาญจนบุรางกูร ผู้อำนวยการองค์การสะพานปลา ผู้แทนฝ่ายองค์การสะพานปลา และ นายอคิโตะ ซาโต รองเลขาธิการศูนย์พัฒนาการประมงแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ผู้แทนฝ่าย ศูนย์ฯ ( SEAFDEC)  ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ผู้ประกอบการประมง  นายกสมาคมผู้ประกอบการประมงและผู้ส่งออกประเทศเมียนมาร์ และเจ้าหน้าที่ประมงของกรมประมง ประเทศเมียนมาร์  ประมาณ 50 คน โดยผู้อำนวยการองค์การสะพานปลาได้กล่าวต่อที่ประชุมว่า ภูมิภาคอาเซียนจำเป็นต้องมีความร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดในการแก้ไขปัญหาการทำประมง IUU และรวมตัวกันเป็น ASEAN Fish Market Federation เพื่อผลประโยชน์ของอาเซียน  ซึ่งที่ประชุมได้มีการตอบข้อซักถามถึงความจำเป็นในการดำเนินงานตามโครงการที่ประเทศเมียนมาร์ ตลอดจนข้อจำกัดและอุปสรรคที่คาดว่าจะเกิดขึ้น  และจะต้องมีการหารือร่วมกันอีกครั้งกับกรมประมงประเทศเมียนมาร์ ในการดำเนินงานโครงการดังกล่าวต่อไป

1

2

3

4

5

6

7

8

JSN Epic template designed by JoomlaShine.com