นายชวลิต ชูขจร  ประธานกรรมการองค์การสะพานปลา (อสป.) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยถึงการนำแผนปรับปรุงศักยภาพพื้นที่สะพานปลากรุงเทพบนเนื้อที่ 8 ไร่  ย่านยานนาวา ให้ทันสมัยเทียบเท่ากับตลาดกลางประมูลปลาของประเทศญี่ปุ่น วงเงินค่าก่อสร้าง 650 ล้านบาท ระยะเวลาก่อสร้าง 2 ปีเนื่องจากสภาพเก่าทรุดโทรมไม่ได้ปรับปรุงมากว่า 60 ปี มาเสนอต่อนายกฤษฏา บุญราช รมว.เกษตรฯ  เพื่อนำเข้าครม.ซึ่ง   นายกฤษฏา ได้ให้แนวทางว่าควรไปหารือกับกระทรวงคลัง เพื่อให้เกิดความชัดเจนในการต่อสัญญาเช่าที่ต่อไปอีก 30 ปีก่อน จึงมาวางแนวทางพัฒนาต่อไป ทั้งนี้รมว.เกษตรฯให้ทำรายละเอียดในการใช้เงินกู้ลงทุนของ อสป.เองโดยใช้หลักทรัพย์ค้ำประกันกับธนาคารเพื่อจะได้เดินหน้าโครงการได้รวดเร็วยิ่งขึ้น เพราะกรมธนารักษ์ จะเรียกที่คืน และที่ผ่านมาได้หารือกันมาเป็นระยะ โดยให้ย้ายสะพานปลา มาฝั่งตรงข้าม   แนวเดียวกับคลังสินค้าของ อคส.หรือย้ายไปปากน้ำ ดังนั้นต้องเร่งหาแนวทางพัฒนาให้ได้  "แนวทางปรับปรุง      ดูความคุ้มค่า ซึ่งชาวประมงไม่เห็นด้วยที่จะย้ายเพราะสะพานปลากรุงเทพ เป็นแหล่งอ้างอิงราคากลางสินค้า    สัตว์น้ำ ดังนั้นเป้าหมายการพัฒนาเชิงโครงสร้างให้เป็นศูนย์รวมและกระจายสินค้าสัตว์น้ำ แหล่งยกระดับมาตรฐานสินค้าประมง จากเดิมมีพื้นที่ 16 ไร่ ได้คืนสำนักงานทรัพย์สินไป 8 ไร่ "นายชวลิต กล่าว

นายชวลิต กล่าวว่า สำหรับผังปรับปรุงจะมีโซนร้านค้าสินค้าสัตว์นำ โชนประมูลสัตว์น้ำ ตลาดกลางซื้อขายตลอด 24 ชม. โซนภัตตาคารอาหารทะเล โซนบริการนักท่องเที่ยว และส่วนตลาดเปิดให้ชาวประมงรายย่อยมาจำหน่ายโดยตรง มีพื้นที่ติดแนวริมน้ำเจ้าพระยาเป็น แลนด์มาร์กแห่งใหม่ จุดไฮไลท์สำคัญคือสะพานปลา  ตลาดกลางสัตว์น้ำของประเทศ จะเป็นแหล่งที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวได้มากอีกแห่งของเมืองหลวง ทั้งนี้กฎหมายสะพานปลา มีความพิเศษที่หารายได้เท่าไหร่ ตัด25% ส่งเสริมธุรกิจชาวประมง เหมือนกับ องค์การตลาดเพื่อเกษตรกรรม (อตก.)และองค์การส่งเสริมกิจการโคนม(อสค.)  อาจใช้ทรัพย์สินค้ำประกันเงินกู้มาก่อสร้างต้องทำ  ให้ได้ ไม่อย่างนั้นกรมธนารักษ์ จะเอาคืนไปพัฒนาซึ่งโดยรอบมีคอนโดผุดขึ้นมากมาย หลังจากปรับปรุงแล้ว มั่นใจคุ้มทุนภายใน 5 ปี ยังได้ส่งเสริมภาคประมงให้เกิดความเข้มแข็งในเรื่องการตลาด พร้อมกับมีแผนพัฒนาสะพานปลาทั้งหมด 18 แห่ง รวมงบ 2 พันล้านบาท  โดยพัฒนาเชิงโครงสร้างจัดเกรดสะพานปลา มี 4 - 5 แห่งที่มีอนาคตสร้างได้ให้บริการประชาชนได้ประโยชน์เต็มที่ เช่น ภูเก็ต สงขลา ปัตตานี  ระนอง  สมุทรสาคร ชุมพร  ถือว่าทุกวันนี้เรือประมงมาขึ้นใช้บริการมาก ทั้ง ๆ อยู่ในสภาวะควบคุมของไอยูยู และมีแนวโน้มมาใช้บริการมากขึ้น เพราะมีกฎหมายควบคุมสุขอนามัยต้องได้มาตรฐาน ทำให้สะพานปลาเอกชน หลายแห่งไม่ได้มาตรฐาน ปิดตัวไป เพราะเรือประมงมาขึ้นของรัฐมากขึ้น ซึ่งธุรกิจภาคประมงสร้างรายได้ให้ประเทศ 2.4 แสนล้านบาทต่อปี ในทางตรงจากปริมาณสัตว์น้ำผ่านท่า 3 แสนตันต่อปี 

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

JSN Epic template designed by JoomlaShine.com