วันที่ 5 มิถุนายน  2561 เวลา 13.00 น. คณะผู้บริหารร่วมประชุมสัมมนาเชิงปฎิบัติการกับ อาจาร์ยสาคร  ชนะไพฑูรย์  เพื่อทบทวนบทบาทภารกิจและเป้าหมายของแผนวิสาหกิจองค์การสะพานปลาปี 2560 - 2564       ณ ห้องประชุมสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ สำนักงานสะพานปลากรุงเทพ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

JSN Epic template designed by JoomlaShine.com