วันที่ 27 พฤษภาคม 2561  เวลา 13.00 น. นายชวลิต  ชูขจร  ประธานกรรมการองค์การสะพานปลา พลเรือเอก เริงฤทธิ์ บุญส่งประเสริฐ กรรมการองค์การสะพานปลา  พร้อมด้วยผู้บริหารองค์การสะพานปลา ร่วมกับ รศ.นสพ.ปานเทพ รัตนากร ประธานกรรมการองค์การสวนสัตว์ พร้อมด้วยคณะกรรมการองค์การ     สวนสัตว์  ผู้บริหารองค์การสวนสัตว์  และพลเรือตรี อดินันท์ สุนทรารักษ์  รองผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการการท่องเที่ยว กองทัพเรือ และพนักงานของทั้ง 3 หน่วยงาน ร่วมกันปลูกปะการัง ปล่อยเต่าทะเล และปล่อยปลา   ณ ศูนย์อนุรักษ์เต่าทะเลกองทัพเรือ อำเภอสัตหีบ  โครงการ "ปลูกปะการังเพื่อสังคมและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม"  เกิดขึ้นโดย องค์การสวนสัตว์ ร่วมกับ ศูนย์อำนวยการกองทัพเรือ และองค์การสะพานปลา ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมเพื่อสังคม CSR  เพื่อส่งเสริมปลูกจิตสำนึกการอนุรักษ์ รักษาสมดุลใต้ท้องทะเล การอนุรักษ์และฟื้นฟูปะการังมีความสำคัญที่จะทำให้ทรัพยากรแนวปะการังของประเทศสามารถดำรงสภาพความสมบูรณ์อยู่ได้  โดยแนวปะการังมีความสำคัญต่อระบบนิเวศมาก เนื่องจากเป็นแหล่งอนุบาล รวมทั้ง เป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของสิ่งมีชีวิตใต้น้ำ นอกจากนี้ ยังเป็นเขตกำบังคลื่นลมช่วยป้องกันอันตรายต่อชายฝั่งได้เป็นอย่างดี แนวปะการังในหลายพื้นที่สามารถแตกหน่อได้เองตามธรรมชาติ หากไม่มีสิ่งรบกวน ปะการังก็สามารถแตกหน่อเจริญเติบโตแพร่ขยายในพื้นที่นั้นได้ ดังนั้น การฟื้นฟูและอนุรักษ์ปะการังจึงมีความสำคัญทรัพยากรทางทะเล นับว่าเป็นสิ่งสำคัญที่มีต่อทรัพยากรของประเทศส่วนหนึ่ง

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

JSN Epic template designed by JoomlaShine.com