วันที่ 3  เมษายน 2561  พันจ่าตรี เทวัญ ธนมาลารัตน์  รองผู้อำนวยการองค์การสะพานปลา ด้านบริหาร     เป็นประธานการอบรมแผนปฎิบัติการประจำปี 2561  หลักสูตร การพัฒนาบุคลากรด้านบริการ เพื่อสร้างรายได้ ในอนาคตหัวข้อ “การพัฒนาบุคลากรสู่การเปลี่ยนแปลงที่ยั่งยืน”  โดยมีคุณสาคร  ชนะไพฑูรย์  ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหารองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ  มาเป็นวิทยากรในการอบรม  และนายวงศ์พิทวัส  โชคชัยวิชิตกุล  ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารและพัฒนาองค์กร  กล่าวรายงาน  ณ ห้องประชุมสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจองค์การสะพานปลา  สำนักงานสะพานปลากรุงเทพ  องค์การสะพานปลา   ซึ่งการอบรมในครั้งนี้ เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเตรียมความพร้อมและสร้างความเข้าใจในเบื้องต้นเกี่ยวกับแนวคิดการนำระบบการบริหารจัดการ เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจมาใช้ในการบริหารองค์กรในอนาคต

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

JSN Epic template designed by JoomlaShine.com