วันที่ 1 เมษายน  2561 องค์การสะพานปลา โดยสำนักงานสะพานปลาสมุทรสาคร ให้การต้อนรับและร่วมประชุมกับ  Mr. Dante Pesce และ Mr. Surya Deva  รองประธานและสมาชิกคณะทำงานด้านสิทธิมนุษยชนกับบรรษัทข้ามชาติและองค์กรธุรกิจอื่น ๆ ของสหประชาชาติ (United Nations Working Group on the Issues of Human Rights and Transnational Corporations and other Business Enterprises) พร้อมด้วยศูนย์บัญชาการแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฎหมาย (ศปมผ.)  หัวหน้าส่วนราชการและภาคเอกชนในพื้นที่จังหวัดสมุสาคร  ณ ห้องประชุมสำนักงานสะพานปลาสมุทรสาคร   โดยการเยือนไทยของคณะทำงานฯ ในครั้งนี้ เพื่อรับข้อมูล และแลกเปลี่ยนมุมมองเกี่ยวกับประเด็นธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน รวมถึงการขับเคลื่อนหลักการชี้แนะว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนของสหประชาชาติ (UN Guiding Principles on Business and Human Rights - UNGP) ในไทยในภาพรวม

1

2

3

4

5

6

7

8

9

JSN Epic template designed by JoomlaShine.com