วันที่ 8 ธันวาคม  2560 เวลา 13.30 น.  องค์การสะพานปลาได้ประชุมคณะอนุกรรมการด้านยุทธศาสตร์การบริหารและกลั่นกรองงานขององค์การสะพานปลา ครั้งที่ 12/2560 ณ ห้องประชุมองค์การสะพานปลา โดยมีนายชวลิต  ชูขจร  เป็นประธาน  ซึ่งในที่ประชุมได้ร่วมพิจารณาเพื่อหาแนวทางในการขับเคลื่อนองค์กรฯ  ให้มีประสิทธิภาพ รวมทั้ง ติดตามงานตามนโยบายที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการองค์การสะพานปลา

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

JSN Epic template designed by JoomlaShine.com