วันที่ 28 ตุลาคม  2560  ได้มีการประชุมแนะนำโครงการ e ACDS ให้กับผู้ประกอบการประมงเวียตนาม  โดยมี Dr.Kaoru Ichi รองเลขาธิการ ศูนย์พัฒนาการประมงเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (SEAFDEC) เป็นประธาน  ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย รองอธิบดีกรมประมงเวียตนาม  ดร.สมบูรณ์ Coordinater  นายประมวล  รักษ์ใจ    ที่ปรึกษา อสป.  นายปราชญ์  ก้อนเพชร เจ้าหน้าที่อสป. และผู้ประกอบการประมงจากทางภาคใต้ของเวียตนาม  โดยประมาณ 50 คน  ณ เมืองนาตังประเทศสาธาณรัฐสังคมนิยมเวียตนาม

สรุปผลการประชุมได้ ดังนี้ 

  1. ที่ประชุมมีความเห็นว่า โครงการ e ACDS จะช่วยการแก้ไขปัญหาการทำประมง IUU ของเวียตนามได้ ซึ่งประเทศเวียตนามมีความสนใจที่จะนำระบบนี้เข้ามาใช้
  2. ผู้ประกอบการประมงได้ให้ความสนใจโครงการ e ACDS เนื่องจากมีกังวลเรื่องการให้ใบเหลือง ของ EU ซึ่งประเทศเวียตนามต้องเร่งแก้ไขต่อไป

1

2

3

4

5

6

JSN Epic template designed by JoomlaShine.com