วันที่ 1 ตุลาคม  2560 เวลา  09.00 - 15.00 น.  ผู้อำนวยการองค์การสะพานปลา  รองผู้อำนวยการ  ด้านสะพานปลาและท่าเทียบเรือประมง  หัวหน้าสำนักงานสะพานปลาสมุทรสาคร  พร้อมด้วยหัวหน้าศูนย์ตรวจสอบย้อนกลับสัตว์น้ำ  ของอสป.ลงพื้นที่ พร้อมด้วยสือมวลชนเเข้าตรวจติดตามการปฏิบัติงานในระบบตรวจสอบย้อนกลับสัตว์น้ำ ณ สะพานปลาสมุทรสาคร  ในขั้นตอนสำคัญ ได้แก่ 1) ขั้นตอนการอนุญาตให้เรือประมงเข้าเทียบท่า (Port In) และขนถ่ายสัตว์น้ำ 2) การชั่งและรับรองน้ำหนักสัตว์น้ำ 2 วิธี คือ – การชั่งผ่านเครื่องชั่งขนาดเล็ก  - การชั่งผ่านเครื่องชั่งรถบรรทุก   3) การขนถ่าย/คัดแยกสัตว์น้ำผ่านท่าด้วยอุปกรณ์ ได้แก่ โต๊ะคัดแยก และ พาเลท    ทั้งนี้ ผลการตรวจติดตาม พบว่า พนักงานสามารถดำเนินการตามขั้นตอนได้อย่างถูกต้องตามข้อกำหนดของกองตรวจสอบสินค้าสัตว์น้ำของกรมประมง  ในการนี้ สะพานปลาสมุทรสาคร ยังได้เปิดให้บริการเครื่องชั่งรถบรรทุกแบบดิจิตัลที่ให้ความถูกต้องแม่นยำสูงแก่ชาวประมงและผู้ประกอบธุรกิจแพปลา ซึ่งได้รับความสนใจและเข้าใช้บริการอย่างต่อเนื่อง

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

JSN Epic template designed by JoomlaShine.com