วันที่ 27 กันยายน 2560   ผศ.มานพ  กาญจนบุรางกรู  ผู้อำนวยการองค์การสะพานปลา  พร้อมด้วยนางวิภา  อัครวรทิฆัมพร  รองผู้อำนวยการ ด้านบริหาร  นายภูมิจิตต์  พงษ์พันธุ์งาม รองผู้อำนวยการ ด้านธุรกิจ  นายวงศ์พิทวัส  โชคชัยวิชิตกุล ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารและพัฒนาองค์กร  และพนักงานองค์การสะพานปลา    ส่งมอบดอกไม้จันทร์ ให้กับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  เพื่อใช้ในพิธีถวายดอกไม้จันทน์ของประชาชนในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  โดยมี นายธนิตย์       เอนกวิทย์ รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  เป็นประธานการรับมอบดอกไม้จันทน์จากหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  ณ ห้องประชุม 123  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

JSN Epic template designed by JoomlaShine.com