วันที่ 25  กันยายน  2560  ผศ.มานพ  กาญจนบุรางกูร  ผู้อำนวยการองค์การสะพานปลา ร่วมเป็นวิทยากรในเวทีเสวนา เรื่อง “การสร้างกลไกตลาดปลาน้ำจืดพื่อการส่งออก” ณ ห้องประชุมสหกรณ์ผู้ประกอบธุรกิจเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำปราจีนบุรี  และเวลาต่อมาได้เยี่ยมชมการเลี้ยงปลานิลแปลงใหญ่ของสหกรณ์บ้านสร้าง หลังจากนั้นได้ร่วมปลูกต้นดาวเรืองหน้าที่ทำการสหกรณ์ ร่วมกับอดีตอธิบดีกรมประมง ดร.จุมพล สงวนสิน 

ในการนี้ ผู้อำนวยการองค์การสะพานปลา ได้เน้นย้ำถึงการสร้างกลไกการส่งออกปลาน้ำจืดไปยังต่างประเทศ โดยให้ทั้งสหกรณ์ซึ่งมีพื้นที่และระบบการผลิตแบบแปลงใหญ่เร่ง 1) ขึ้นทะเบียนฟาร์ม 2) ปรับปรุงมาตรฐานการเลี้ยงให้ได้มาตรฐาน GAP  จากกรมประมง  เพื่อให้สามารถขอหนังสือรับรองการขนย้ายสัตว์น้ำจากฟาร์ม หรือ MD (Movement Document) ให้แก่ผู้รวบรวมสินค้าสัตว์น้ำและนำไปขอหนังสือรับรองการจับ (Catch Certification, CC) เพื่อการส่งออกต่อไป

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

JSN Epic template designed by JoomlaShine.com