วันศุกร์ที่ 15 กันยายน 2560  เวลา 09.30 สำนักงานท่าเทียบเรือประมงปัตตานี จัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท่าเทียบเรือประมงปัตตานี โดยมี นายวีรนันทน์  เพ็งจันทร์ ผู้ว่าราชการ จังหวัดปัตตานี เป็นประธาน มีเรื่องเร่งด่วนเข้าสู่การพิจารณา คือ  การแก้ไขปัญหาการกำจัดขยะ การจัดระเบียบแรงงาน และการรักษาความปลอดภัยในท่าเทียบเรือปัคตานี  ทั้งนี้ ประธานได้มอบให้ท่าเทียบเรือประมงปัตตานี   เร่งประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ได้แก่ เทศบาล อบต.บานา  สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด  สมาคมประมง และโยธาปัตตานีจังหวัด เร่งจัดทำแผนงานโครงการและคำของบประมาณ เพื่อขอรับการสนับสนุนผ่านสำนักงานยุทธศาสตร์จังหวัดต่อไป

1

2

3

4

 

JSN Epic template designed by JoomlaShine.com