วันพุธที่ 13 กันยายน 2560 คณะกรรมการส่งเสริมการประมง(คกส.) จัดประชุมครั้งที่ 2/2560 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม 124 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อรายงานผลการดำเนินงานและติดตาม ของ สำนักงานส่งเสริมการประม ประจำปี 2560  และเพื่อให้ คกส.ทราบฐานะทางการเงิน งบประมาณและแผนปฏิบัติการ ประจำปี 2561

        ในกาลนี้ ดร.อดิศร พร้อมเทพ ประธานกรรมการ เป็นประธานในการประชุม และมอบของที่ระลึกให้ นางวิภา อัครวรทิฆัมพร ร.ผอ.บร. และนายชายชัย สกาววัฒนานนท์ ผฝ.ยศ. เนื่องในการเกษียณอายุราชการ พร้อมมอบเงินอุดหนุนการศึกษา แก่นักศึกษาด้านการประมง ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำนวน 3 ทุน

1

2

3

4

5

6

7

8

JSN Epic template designed by JoomlaShine.com