องค์การสะพานปลา โดยผศ.มานพ  กาญจนบุรางกูร จับมือ บริษัท ห้องปฎิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด โดยนายสุรชัย  กำพลานนท์วัมน์  กรรมการผู้อำนวยการ  ลงนามบันทึกความร่วมมือ MOUเพื่อดำเนินการส่งเสริมกิจกรรมตามภารกิจของทั้งสองหน่วยงานในด้านที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการพัฒนาขีดความสามารถทางธุรกิจสัตว์น้ำ 

ผศ. มานพ  กาญจนบุรางกูร  ผู้อำนวยการองค์การสะพานปลา  เผยว่า การลงนามความร่วมมือในครั้งนี้ ถือเป็นจุดเริ่มต้นในดำเนินการส่งเสริมกิจกรรมตามภารกิจของทั้งสองหน่วยงานในด้านที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการพัฒนาขีดความสามารถทางธุรกิจ  ทั้งนี้ เป็นการสนองตอบต่อความต้องการภายในประเทศ และเป็นการเตรียมพร้อมในการขยายตลาดในประเทศและต่างประเทศในอนาคต  โดยทั้งสองหน่วยงานได้ร่วมมือกันพัฒนา ส่งเสริม ช่วยเหลือ สนับสนุน ธุรกิจแปรรูปสัตว์น้ำ และผลิตภัณฑ์ด้านการประมงให้กับผู้ประกอบอาชีพประมง  โดยการตรวจวิเคราะห์ผลทางห้องปฎิบัติการรวมถึงความร่วมมือในกิจกรรมทางการตลาดทั้งภายในและต่างประเทศช่วยเหลือซึ่งกันและกัน

ในการนี้ ผู้อำนวยการองค์การสะพานปลา และคณะฯ ได้เยี่ยมชมและศึกษาดูงานการตรวจวิเคราะห์ผลทางห้องปฎิบัติการของเจ้าหน้าที่  ณ บริษัท ห้องปฎิบัติกลาง (ประเทศไทย) จำกัด  กรุงเทพฯ

1

2

3

4

5

6

7

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

JSN Epic template designed by JoomlaShine.com