วันที่ 12 กรกฎาคม 2560  ผู้อำนวยการองค์การสะพานปลา ผศ.มานพ  กาญจนบุรางกูร และผู้บริหาร องค์การสะพานปลา เข้าร่วมประชุมสัมมนา เรื่อง “การซักซ้อม ทบทวนแนวทางการปฏิบัติงานตามนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์” ณ ห้องมัฆวานรังสรรค์ สโมสรทหารบก กรุงเทพฯ

โดยมีพลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิด และมอบนโยบายในการประชุมซักซ้อม ทบทวน แนวทางการปฏิบัติตามนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซึ่งการประชุมดังกล่าว จัดขึ้นเพื่อชี้แจงแนวทางแก่ผู้บริหารระดับสูงและข้าราชการในระดับผู้อำนวยการกอง หัวหน้าส่วนราชการระดับกองทั่วประเทศ  เข้าร่วมประมาณ 1,400 คน

ทั้งนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้เน้นย้ำถึงการปฏิบัติงานต้องประสานความร่วมมือแบบสายโซ่ที่แข็งแกร่ง โดยเฉพาะโซ่ข้อกลาง ในระดับผู้อำนวยการกอง และทีม SC ต้องเข้าใจบทบาทตนเอง เชื่อมโยงตั้งแต่ระดับนโยบายสู่การปฏิบัติได้อย่างเข้าใจตรงกัน ชัดเจน สู่เป้าหมายร่วมกันเพื่อเกษตรกร

1

2

3

4

5

6

JSN Epic template designed by JoomlaShine.com