เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน  2560  เวลา 08.00 น.  หัวหน้าสำนักงานสะพานปลานครศรีธรรมราช  นางสาว  จุติพร ไชยมณี   เป็นตัวแทนองค์การสะพานปลามอบทุนการศึกษาให้นักเรียนวิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือนครศรีธรรมราช  จำนวน 4 ราย  ประกอบด้วย 1) นายรัฐนันท์  เตรไสว  ปวช. 2 สาขาช่างกลโรงงาน   2) นายสมชาย ฤทธิพันธ์  ปวช. 2 สาขาช่างยนต์ 3) นายกษิดิษ  ภิรอด ปวช. 2 สาขาช่างเชื่อม  4)นายอนันตสิทธิ์  บุญนาค ปวช. 3  สาขาช่างไฟฟ้ากำลัง   จำนวน 4 ทุนๆ ละ 6,000 บาท  รวมเป็นเงินจำนวน 24,00 บาท  โดยการมอบทุนการศึกษาดังกล่าวเป็นภารกิจทางด้านการส่งเสริมอาชีพประมงขององค์การสะพานปลา

1

2

3

4

5

6

7

8

9

JSN Epic template designed by JoomlaShine.com